Popis společnosti:

Díky rozmanitým aktivitám společnosti BIOMASS group nabízíme obchodní příležitosti v různém odvětví našeho oboru napříč celou Českou republikou. Portfolio našich služeb sahá od strojní těžby náletových dřevin, těžby pařezů a jejich přiblížení, následné zpracování až po rekultivaci a přípravy půdy k samotnému zalesnění či zatravnění. Ke každému partnerovi přistupujeme individuálně, rádi si s Vámi pohovoříme o možnosti spolupráce a Vašich představách o budoucím partnerském vztahu.

Nejvyšším faktorem našeho úspěchu je individuální zákaznický servis. Naším cílem je optimalizovat paletu našich služeb dle požadavků zákazníků a oblasti nasazení. 

Můžeme proto každému zákazníkovi nabídnout nejvhodnější řešení, zpracování, poradenství v oblasti obchodu a zpracování dřevní hmoty.

 

icon
Těžba, vývoz
icon
Těžba pařezů
icon
Pěstební činnost
icon
Drcení, štěpkování
icon
Prodej
icon
Nákup
icon
Doprava
 

Těžba

Dřevní štěpku dodtáváme nejen do energetického a teplarénského průmyslu, ale také do dřevozpracujícího provozu jako surovinu k výrobě dřevotřískových desek a celulózy. Druh štěpky a kvalitu dokážeme zajistit dle potřeb odběratele.

Piliny dodáváme našim obchodním partnerům jsou hlavní surovinou pro výrobu pelet, briket, ale taktéž je dodáváme do elektráren a tepláren.

Recyklát je drcené použité dřevo mnoha barev: nábytek, obalový materiál, dřevo z demolic a podobně. V našem portfoliu odběratelů jsou výrobci formátových desek, lisovaných elementů, izolací a v neposlední řadě energie a tepla.

Kůra je současným hitem každé městské zahrady a parků. Mezi odběrateli převažují zahradní centra, firmy zabývající se realizací zahrad, rarků, městské zeleně atp.. Dodávky kůry realizujeme dle potřeb odběratelů (typ dřevin, velikost frakcí atd.).

 • Dřevina
 • Dřevina
 • Dřevina
 • Dřevina
 • Dřevina
 • Dřevina
{GALERIE}
 

Těžba a vývoz

Těžba a vývoz náletových a jiných nežádoucích dřevin: lesních i mimolesních.

Těžbu provádíme motomanuálně, ale především strojně pásovým a kráčejícím bagrem se štípací hlavicí, průměr střihu do 30 cm na pni. Výkon strojů je specifikován dle objemu nárůstu dřevin na ploše, přibližně 0,8 - 1,5 hektaru/den.

Práci provádíme systematicky průběrem či v pruzích.
Zaměření těžby s následným přiblížením náletových dřevin s možností dalšího zpracování a realizací samotného obchodu.

 • Elektrovody
 • Vodoteče
 • Dálnice, silnice
 • Železnice
 • Břehové porosty
 • Sady
 • Rekonstrukce
 • Probírky

Výběr adekvátní vyvážecí soupravy a přibližování dřevní hmoty je vždy na základě posouzení terénu a objemu těžené plochy.

 

Kontaktujte nás: 

Rostislav Zajíc
mob: 775 403 114

email: r.zajic (a) biomassgroup tecka eu

 

Mapa působnosti:

 • Ústecký kraj
 • Královehradecký kraj
 • Středočeský kraj

mapa_stredoc_ust_kral

 

Těžba pařezů

Proč kontaktovat právě nás? Protože, naše profesionalita, ušetří Vaše peníze. Tím, že se o tuto činnost zajímáme více než 15 let, jsme získali nejbohatší zkušenosti.

Než začnete s těžbou nebo projektem zbavit se pařezů, je třeba se nejprve zamyslet, co s pařezy chcete udělat nebo kdo vůbec pařezy bude odebírat. Samotná technologie zpracování kusových pařezů je finančně velmi náročná a právě my dokážeme ušetřit jak Vaše peníze, tak samozřejmě čas Váš i Vašich zákazníků.

Využitelnost naší služby je velmi rozsáhlá:

 • Rozšíření vodních toků
 • Výstavba dálničních a železničních koridorů
 • Výstavba mediálních tratí
 • Příprava pro stavbu sjezdovek
 • Finální úprava dočištění
 

 

 

 

Kontaktujte nás:

Rostislav Zajíc
mob: 775 403 114
email: r.zajic (a) biomassgroup tecka eu

Mapa působnosti:

 • Ústecký kraj
 • Královehradecký kraj
 • Středočeský kraj

mapa_stredoc_ust_kral

 

Pěstební činnost

Nabízíme služby v oblasti pěstební činnosti pro městské, obecní, církevní a soukromé lesní subjekty. Pěstebními činnostmi se rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností).

 

 

 

Nabízené služby:

 • Úklid klestu mechanicky bez pálení
 • Příprava plochy pro sázení lesních sazenic mechanicky – dozér, bagr, fréza, nebo chemická příprava herbicidy celoplošně – Roundup
 • Hnojení lesních porostů k sazenicím
 • Ochrana lesních kultur proti klikorohu – postřik
 • Zalesňování lesa – sázení stromků jamkovou výsadbou do nepřipravené půdy mechanizovaně (zemní vrták), ručně motykosekerou, sázení stromků ručně štěrbinovou výsadbou (sazečem), sadba obalované (krytokořenné) sadby ručně sazečem
 • Stavba oplocenky – oplocení lesních kultur drátěným pletivem nebo dřevěnými ploty
 • Opravy oplocenek, rozebírání dřevěného a drátěného oplocení
 • Individuální ochrana proti zvěři – mechanicky, plastový tubus, ochranná pletiva, rozsochy
 • Ochrana proti okusu zvěří – chemická, nátěry nebo postřik lesních kultur repetenty proti okusu – letní a zimní (postřikovačem)

 

 

 

Kontaktujte nás:

Rostislav Zajíc
mob: 775 403 114
email: r.zajic (a) biomassgroup tecka eu

Mapa působnosti:

 • Ústecký kraj
 • Královehradecký kraj
 • Středočeský kraj

mapa_stredoc_ust_kral

 

Drcení a štěpkování

Poskytujeme neomezenou možnost drcení, štěpkování dřevního materiálu pocházejícího z lesnického, dřevařského, zemědělského a odpadářského průmyslu.

Stroje pro finální zpracování dřevní hmoty jsou vždy navrženy dle původu, objemu a dané lokality. V následujících konstrukčních typech:

 • Rychloběžný drtič
 • Pomaloběžný drtič
 • Štěpkovač

 

 

 

 

Cena a kapacita drcení, štěpkování v jakékoli měrné jednotce (tuna, prm, Mth) se vždy odvíjí dle připravenosti materiálu, druhu materiálu a zvolené výstupní frakce, finální produkt Vám naceníme a rádi odkoupíme.

 

Kontaktujte nás:

Rostislav Zajíc
mob: 775 403 114
email: r.zajic (a) biomassgroup tecka eu

V této oblasti působíme na území:

 • Celé České republiky
 • Celé Slovenské republiky
 • ve východním Německu

 

Nákup 

 

 

 

 

{GALERIE}
 

Prodej

DŘEVNÍ ŠTĚPKY

Dodáváme nejen do energetického a teplárenského průmyslu, ale také do dřevozpracujícího provozu jako surovinu k výrobě dřevotřískových desek a celulózy. Druh štěpky a kvalitu umíme zajistit dle potřeb odběratele.

PILINY

Dodávané našim obchodním partnerům jsou hlavní surovinou pro výrobu pelet, briket, ale taktéž je dodáváme do elektráren a tepláren.

RECYKLÁT

je drcené použité dřevo mnoha barev: nábytek, obalový materiál, dřevo z demolic a podobně. V našem portfoliu odběratelů jsou výrobci formátových desek, lisovaných elementů, izolací a v neposlední řadě energie a tepla.

 

 

KŮRA 

Je současným hitem každé městské zahrady a parků. Mezi odběrateli převažují zahradní centra, firmy zabývající se realizací zahrad, parků,městské zeleně atp.. Dodávky kůry realizujeme dle potřeb odběratelů (typ dřevin, velikost frakcí atd.).

prodej paliv a mulčovacího materiálu

 

Kontaktujte nás:

Václav Pastyřík
mob:  +420 702 089 490
email: v.pastyrik (a) biomasgroup tecka eu

V této oblasti působíme na území:

 • Celé České republiky
 • Střední a jižní Slovenské republiky
 • Východního a severního Rakouska
 • Východního Německa

 

 

Nákup 

Naše společnost nakupuje základní surovinu nejen pro výrobu energetické štěpky, ale i pro výrobu technologické štěpky, jak z českých tak i ze zahraničních zdrojů.

Máme zájem především o suroviny z těchto oblastí:

Lesnictví

 • Vlákninu
 • Klest
 • Pařezy

Dřevařství

 • Odkory
 • Odpad z pilnic
 • Kůru, piliny


Zemědělství

 • Náletové dřeviny
 • Ovocné stromy

Odpadářství

 • Palety, bedny
 • Dřevo z demolic
 • Odpad z údržby zeleně

 

 

Sypké materiály

 • Štěpku lesní
 • Pilařskou štěpku
 • Piliny, kůru

Výkupní cena komodity je závislá na její lokalitě, druhu, stupni zpracování a v neposlední řadě její kvalitě. Ceny jsou tak odlišné a ve velké většině je nezbytně nutná osobní prohlídka, díky čemuž může být každý nabízený materiál individuálně naceněn.

 

Kontaktujte nás:

Václav Pastyřík
mob: +420 702 089 490
email: v.pastyrik (a) biomasgroup tecka eu

V této oblasti působíme na území:

 • Celé České republiky
 • Střední a jižní Slovenské republiky

 

Doprava, logistika

Doprava je důležitým článkem celého logistického procesu výroby biomasy a plynulosti dodávek našim obchodním partnerům.

Cílem je získat pozici spolehlivého dodavatele, který je schopen dodat vysoce kvalitní a komplexní službu. Vnímáme logistiku jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo zboží ve správném čase, dojednaném množství a adekvátní kvalitě na určeném místě. To vše následně umožní bezproblémový chod každé elektrárny/spalovny do které materiál dodáváme.

Začali jsme proto budovat místa, kam materiál svážíme a následně expedujeme našim jednotlivým odběratelům.

 • DOPRAVA KONTEJNEROVÁ - ABROL-kontejnerovou dopravu využíváme především jako řešení přepravy materiálu na sklad, kde je materiál dále zpracováván pro potřeby odběratele.
 • DOPRAVA WALKING FLOOR - Dopravu návěsy Walkingfloor využíváme při expedici materiálu ze skladu k odběrateli, ale i na OM kde to terén umožňuje.

Pokud jste dopravce a máte ve vašem autoparku vozy, o kterých se zmiňujeme, neváhejte nás kontaktovat, rádi se s vámi sejdeme a prodiskutujeme možnosti spolupráce.

Obsah sloupce 2

Doprava, logistika

Doprava je důležitým článkem celého logistického procesu výroby biomasy a plynulosti dodávek našim obchodním partnerům.

Vnímáme logistiku jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo zboží ve správném čase, dojednaném množství a adekvátní kvalitě na určeném místě. To vše následně umožní bezproblémový chod každé elektrárny/spalovny do které materiál dodáváme.


Cílem je získat pozici spolehlivého dodavatele
,
který je schopen dodat vysoce kvalitní a komplexní službu.

 

Začali jsme proto budovat místa, kam materiál svážíme a následně expedujeme našim jednotlivým odběratelům.

 • DOPRAVA KONTEJNEROVÁ - ABROL - kontejnerovou dopravu využíváme především jako řešení přepravy materiálu na sklad, kde je materiál dále zpracováván pro potřeby odběratele.
 • DOPRAVA WALKING FLOOR - Dopravu návěsy Walkingfloor využíváme při expedici materiálu ze skladu k odběrateli, ale i na OM kde to terén umožňuje.

Pokud jste dopravce a máte ve Vašem autoparku vozy, o kterých se zmiňujeme, neváhejte nás kontaktovat, rádi se s Vámi sejdeme a prodiskutujeme možnosti spolupráce.

 

Kontaktujte nás:

Rostislav Zajíc
email:r.zajic (a) biomassgroup tecka eu

Mapa působnosti:

 • Ústecký kraj
 • Královehradecký kraj
 • Středočeský kraj

V této oblasti také působíme na území východního Německa.

mapa_stredoc_ust_kral

dot