Vítejte na stránkách nového portálu Energy Wood.

Obchod s biomasou je vlastně „obchodem s mlhou", od prvotní kalkulace výhodnosti zakázky, přes dodržování průběhu stanovených milníků a až po konečný výnos. Sami máme velmi bohaté a mnohaleté zkušenosti s obchodem a výrobou v této oblasti a výše zmiňované „libůstky" tohoto trhu jsme řešili s železnou pravidelností, stejně jako je řeší řada dalších podnikatelů napříč Českou republikou. Všemu výše zmiňovanému ale nejdříve předchází důležitý proces, a tím je samotné získání materiálu. Jednotliví producenti dřevních odpadů nejsou centralizováni, a tak trávíte hodiny vyhledáváním kontaktů, telefonováním a objížděním vytipovaných lokalit. Někdy uspějete, jindy ne, ale ztráta času je zde vždy obrovská a čas jsou peníze.


Svou práci máme rádi a věříme v její smysl. Proto jsme se rozhodli založit projekt ENERGY WOOD, který rozvine a především usnadní obchod s dřevní biomasou. ENERGY WOOD je internetový obchodní portál centralizující nabídku i poptávku po materiálu, s řadou dalších výhod pro jeho uživatele, jako je např. adresář poskytovatelů služeb, které jsou úzce spjaté s podnikáním v tomto odvětví, cílené umístění inzerce či rozšířené služby pro partnery. Samotný systém pak především umožňuje prodávajícímu nabídnout své zboží (dřevní hmota určená k energetickému využití) veřejně, pouze registrovaným a ověřeným členům. Jeho užívání poskytuje prodávajícímu nejlepší možnost jak učinit nabídku takovým zájemcům, kteří hledají danou komoditu v příslušných kvalitativních parametrech, v konkrétní a pro ně zajímavé lokalitě.

Díky virtuální aukční síni se nabídka jednotlivých komodit dostane ve stejném okamžiku k obrovskému množství potenciálních zájemců, kteří se od začátku spolupráce zavázali dodržovat dobré obchodní mravy. I u nás existuje „hodnocení uživatelů", které je zcela transparentní a provází každého registrovaného uživatele po celou dobu využívání našeho systému. Hodnocení uživatelů se s přibývající historií aktivit každého člena stává významným pomocníkem při hledání solidních obchodních partnerů a je tedy hlavním zájmem každého subjektu, aby se choval korektně a uctivě ve snaze budovat a udržovat svou dobrou pověst.

V opačném případě dojde k zablokování účtu v systému ENERGY WOOD. Prodávající si tedy budou mít možnost vybrat partnera dle tohoto hodnocení. Věříme, že obchodní portál ENERGY WOOD bude skvělou platformou pro oboustranně výhodné a bezpečné obchodování dřevní biomasy, jak pro prodávající, tak pro kupující.

Václav Pastyřík
obchodní ředitel společnosti
BIOMASS group, s.r.o.                               

dot